Quina és la carta d’espionatge més antiga d’Europa?

Ot de Montcada va voler aprofitar la mort de Ramon Folc II de Cardona per apoderar-se del seu patrimoni, però un sagristà que actuava d'agent doble va fer fracassar la seva jugada

El castell de Cardona
El castell de Cardona Domènec Nogués
Els Cardona mai no van regnar, però el poder de la seva nissaga es va mantenir intacte durant gairebé un mil·lenni. Amb la sal que extreien de la muntanya van teixir una xarxa clientelar que els va permetre estendre els seus dominis per tota la Península i per Europa. L'ascens social i la riquesa creixent d'aquesta família van despertar recels i grans enemistats. Les nissagues rivals més notables van ser els Pallars i els Montcada, que van intent