Els intents de mediació per aturar la Guerra Civil

Com va escriure Gabriel Jackson, "gairebé tots els dirigents republicans van confiar, en un moment o altre, en la mediació com a mitjà per acabar la lluita". Assenyalem les temptatives que hi va haver, tant des de l'interior del país com des de l'exterior