Catalans a la conquesta d'Alaska

Reproduïm en un mapa l'expedició dels soldats de la Companyia Franca de Voluntaris de Catalunya que va culminar en la presa de possessió d'aquest territori per part de l'imperi espanyol

Autor
Sebastià Bennasar (text) Sandra Lleida (interactiu)
A la darreria del segle XVIII, els mandataris europeus finançaven expedicions a fi de localitzar un pas entre l’Atlàntic i el Pacífic pel nord. La Reial Armada Espanyola va enviar-hi diverses exploracions des de Mèxic, i el 1774 el mallorquí Joan Pérez Hernández va ser el primer a fondejar l’arxipèlag de Nootka (al Canadà). Però les naus angleses també rondaven la zona. Per aquest motiu, l’hi