Catalunya ha de tornar les pintures romàniques i gòtiques del monestir de Sixena

El Tribunal Suprem ratifica la decisió del jutjat número 1 d'Osca, segons la qual els murals s'han de traslladar al monestir aragonès

Pintures del s. XII del monestir de Sixena
Pintures del s. XII del monestir de Sixena
13 de gener del 2016
Autor
Redacció
Durant la Guerra Civil, un incendi va fer malbé les pintures murals del segle XIII que decoraven el monestir de Santa Maria de Sixena, un antic monestir aragonès fundat per l'orde de Sant Joan de Jerusalem al municipi de Vilanova de Sixena (Osca). Les pintures de la sala capitular es van arrencar un cop acabada la guerra i als anys seixanta es van portar a Catalunya per ser restaurades. Havien desaparegut part dels frescos i la capa de colors s'havia perdut, però així i tot les restes de les pintures murals són un dels millors exemples de la pintura de transició entre el romànic i el gòtic. Els murals van quedar preservats en dipòsit a Catalunya. Finalment, van ser adquirits per la Generalitat el 1983 i el 1992, i avui es poden contemplar al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), a Barcelona.

Ara bé, la presència d'aquestes pintures a Catalunya va desencadenar un conflicte jurisdiccional. I és que el 8 d'abril de 2015 el jutjat de primera instància número 1 d'Osca va dictar sentència i declarava la nul·litat de les compravendes fetes per la Generalitat. Així, se n'ordenava el trasllat al monestir original. Dos mesos després, l'11 de juny de 2015, la Generalitat i el MNAC van interposar recursos d'apel·lació contra aquesta sentència davant el jutjat d'Osca. Ara bé, ahir el Tribunal Suprem va desestimar l'apel·lació i una nova sentència ratifica la decisió presa pel jutjat número 1 d'Osca. El conflicte, però, no s'ha resolt del tot, ja que la Generalitat ja ha manifestat el seu total desacord amb el contingut de la sentència i estudiarà recórrer-la, ara, davant el Tribunal Constitucional.