Descobreixen quatre tombes tardoromanes al Bages

A falta de noves prospeccions, també s'hi intueixen tombes dels segles XII, XVII i XIX

Excavació al jaciment de Camps, a Fonollosa
Excavació al jaciment de Camps, a Fonollosa
15 de juny del 2015
Autor
Redacció
Fa uns mesos, l'Ajuntament de Fonollosa (Bages) va impulsar una intervenció arqueològica perquè sabia que sota la plaça de l'Església del nucli de Camps hi podia haver les restes d'un cementiri medieval. La sorpresa, però, va arribar amb la descoberta d'una tomba tardoantiga amb restes humanes. A mesura que han anat avançant els treballs, els arqueòlegs han trobat quatre tombes més del mateix període i que situen el cementiri al segle IV aC. Tres de les quatre tombes havien estat espoliades.

Tot i que es treballa en la hipòtesi que sota les tombes hi podria haver un nivell arqueològic més antic, de moment s'optarà per tapar la plaça i les restes atès el seu baix estat de conservació. Tot i així, a mitjà i llarg termini ja es pensa en una tercera fase d'actuació, si bé cal encara treballar en la redacció d'un nou projecte de treball. En cas d'aprovar-se, la idea és treballar en la part sud de la plaça, on s'intueixen tombes dels segles XII, XVII i XIX.