Els neandertals ja practicaven la divisió sexual del treball

Utilitzaven la boca com a tercera mà en tasques com la preparació de pells o el trossejat de carns, fet que ha permès deduir el seu rol social

Il·lustració que mostra un grup de neandertals
Il·lustració que mostra un grup de neandertals
25 de febrer del 2015
Autor
Oriol Gracià
Fins ara, es creia que la divisió sexual del treball era exclusiva dels grups de caçadors i recol·lectors de l'espècie ‘Homo sapiens'. Però l'anàlisi de les dents de 19 individus neandertals que van viure entre fa 30.000 i 60.000 anys —en els jaciments de El Sidrón (Astúries), L'Hortus (França) i Spy (Bèlgica)— permet deduir que les comunitats neandertals dividien algunes de les seves tasques entre homes i dones. I quina relació hi ha entre les dents i el rol que cada individu desenvolupava? Tots els individus neandertals, independentment de l'edat, tenien estries culturals, associades a la seva forma de vida, en les peces dentals.

"Això es deu al costum d'aquestes societats d'usar la boca com a tercera mà en tasques com la preparació de pells o el trossejat de carns", ha explicat Antonio Rosas, investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Segons l'estudi, existeixen "evidències bastant sòlides" que les activitats de les dones neandertals estaven relacionades amb el tractament de les pells i de la fusta, així com amb l'elaboració de vestimentes, i les dels homes s'associaven a la fabricació d'eines de pedra, en alguns casos amb gran especialització.