Entrevista a Maria Esperanza Naval Pulido

Aquesta doctora ens parla sobre els virus i les mesures que es poden prendre per evitar els seus efectes

VIRUS
VIRUS
31 de desembre del 2019
Autor
Pere S. de Argila

Aquest gener publiquem un article sobre la història dels virus. Per ampliar la informació hem etrevistat la doctora Naval Pulido, experta en virologia.

Com actuen les vacunes contra els virus?
Les vacunes més habituals poden contenir virus atenuats (debilitats per no provocar la malaltia però capaços de desenvolupar resposta immunològica) i/o formes mortes o trossos, que generen una resposta immunològica que protegeix la persona davant de futures infeccions.

També es treballa amb noves tècniques?
S'està investigant per millorar les vacunes de manera que siguin més fàcils d’aplicar i evitar que sigui necessària la presència d’un sanitari per administrar la vacuna. En el futur poden ser habituals  les vacunes inhalades, o vacunes que s’apliquin amb un pegat que contingui una matriu d’agulles molt primes de manera que no es necessiti xeringa. També es treballa per tal de poder-les conservar sense necessitat de refrigeració. Moltes vacunes necessiten una temperatura per mantenir-se en condicions òptimes. La investigació cerca elements que mantinguin les propietats de la vacuna a temperatures més extremes. Finalment, l'altra gran línia de recerca busca que les vacunes donin una resposta immunològica adequada i duradora: major eficàcia amb menor cost.

Com es controlen les mutacions d'un virus?
De la mateixa manera que la resta d'éssers, els virus també evolucionen per mantenir la seva supervivència. Per exemple, el virus de la grip és un virus ARN (el seu material genètic està codificat en ARN, que no és tan estable com l’ADN). Durant la seva replicació els errors en la còpia d'ARN són freqüents, es produeixen mutacions que poden provocar canvis en la superfície del virus de manera que l’hoste no el reconeix com un virus previ que ja l’ha infectat. Els anticossos produïts per la infecció anterior no són eficaços davant el virus mutat. És per aquesta raó que es creen noves vacunes cada temporada, intentant predir quines seran les mutacions que presentarà la nova soca cada any.

El VIH també és un virus ARN, oi?
Sí, i la seva velocitat de replicació és molt alta. Com que es reprodueix tan ràpid, els seus errors/mutacions fan que en un mateix hoste hi hagi diferents variacions del virus i aquestes variacions es poden barrejar entre si i generar una nova variació i fer-se resistent als medicaments.