L'ADN revoluciona Atapuerca

Eudald Carbonell ens explica el nou descobriment que vincula les restes als neandertals

Eudald Carbonell Neandertals
Eudald Carbonell Neandertals
16 de març del 2016
Autor
Eudald Carbonell
Han tingut que passar 430.000 anys al fons de la Sima de los Huesos, a Atapuerca (Burgos), fins que la ciència els ha donat vida. Ara sabem que l'ADN dels homínids que estan acumulats al fons del pou eren els antecessors dels neandertals.

No només això, és un avenç científic brutal que s'hagi pogut extreure i amplificar ADN tant antic, el més vell de la història de l'evolució humana. Això ens ajudarà a conèixer els llinatges dels homínids, cosa que li hem d'agrair a Matthias Meyer del Departament d'Antropologia Evolutiva delMax Planck Institute for Evolutionary Anthropology, ubicat a Alemanya.

Sense les condicions que s'han donat en aquesta cavitat de la Sierra de Burgos, res hagués estat possible. Si no hi hagués hagut una temperatura més o menys constant entre 6 i 12ºC i una humitat del 100%, l' ADN s'hagués degradat i no disposaríem d'aquesta informació essencial.

Gràcies a una dent i a un fèmur trobat a les excavacions, dels quals s'ha pogut extreure material genètic, ara sabem que els neandertals tenen un origen antic i que probablement durant el plistocè mitjà es va anar configurant aquesta espècie. Fins ara només s'havia pogut seqüenciar ADN de tipus mitocondrial, que és el material genètic que es transmet de mares a filles, és a dir, per rama materna.

Van ser tota una sorpresa els resultats que es varen obtenir amb el seu estudi, ja que que no donaven parentiu amb els neandertals, amb qui les restes esquelètiques presenten moltes analogies, sinó que els homínids de la Sima estaven més emparentats amb els denisovans -una espècie trobada a Sibèria- que amb els neandertals. Ara els resultats publicats a Nature posa les coses en el seu lloc.


Eudald Carbonell és arqueòleg, co-director d'Atapuerca.