Localitzada una estàtua romana de Venus a L'Alcúdia (Elx)

La figura, mancada de cap i peus, presenta el relleu d'un mantell tallat a l'espatlla esquerra

 -  Wikimedia Commons
- Wikimedia Commons
3 de març del 2017
Autor
Laura Guarda

Els treballs d'excavació a L'Alcúdia (Elx) han resultat amb la troballa d'una estàtua d'os d'uns 8,5 centímetres amb forma de dona. La figura presenta el relleu d'un mantell tallat a l'espatlla esquerra i és mancada del cap i dels peus: les primeres observacions apunten que va mesurar 12 centímetres d'alçada. Amb tot, es creu que l'estàtua representa la divinitat Venus.

Segons l'equip de Domus - La Alcudia. Vivir en Ilici, la peça va ser usada per al culte a la divinitat en els "petits altars que es construïen a les cases romanes", coneguts com a larari o lararium, tot i que no es descarta que fossin "pertinences personals dels propietaris de les residències aristocràtiques".

Aquesta troballa forma part dels treballs realitzats en la part del jaciment corresponent al període entre els segles VII i VIII, i ha evidenciat que "les fases tardanes de L'Alcúdia contenen materials de cronologia variada", com són romana, tardoantiga o altmedievals.

L'Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric continua amb l'excavació en aquesta zona, coordinada amb els treballs d'aixecament gràfic per obtenir la geometria real del jaciment i de les estructures que s'hi trobin.