Nou mapa de les fosses comunes de la guerra civil i el franquisme

Es pot consultar al web de la memòria històrica del Govern espanyol

Mapa de fosses comunes elaborat pel Govern espanyol
Mapa de fosses comunes elaborat pel Govern espanyol
5 de maig del 2011
Autor
Per Albert Soler

Els darrers treballs sobre les fosses comunes d'un dels períodes més negres de la nostra història recent ja es poden consultar on-line. Avui, el web del Ministerio de Justícia ha publicat un nou mapa que unifica tota la informació sobre les fosses comunes de la guerra civil i el franquisme, elaborat a partir de la informació aportada per les comunitats autònomes i les associacions en defensa de la memòria històrica. Aquesta eina pretén ser un instrument en constant evolució, perquè a mesura que avancin les investigacions s'aniran incorporant noves dades.

Amb aquesta notícia, el Govern també ha anunciat que identificar les restes de les gairebé 34.000 persones enterrades, tant d'un bàndol com de l'altre, a la basílica del Valle de los Caídos, serà gairebé impossible, segons un informe forense encarregat pel Ministeri de Justícia. De totes elles, 21.423 estan identificades, i 12.410 figuren en els arxius del Patrimoni Nacional com a desconegudes. Davant les demandes dels particulars que han reclamat l'exhumació de les restes dels seus familiars enterrats al Valle de los Caídos, aquest informe conclou que és d'una complexitat extrema identificar totes aquestes restes.