Vicent Andrés Estellés, el renovador de la poesia valenciana del segle XX

Recordem qui és considerat el millor poeta valencià des d'Ausiàs Marc