El comptaquilòmetres

Va ser l'any 1847, quan el clergue i teòric mormó William Clayton va construir un mecanisme que comptava tot sol les voltes que donava una roda

El comptaquilòmetres
El comptaquilòmetres Getty Images
William Clayton va néixer a Anglaterra el 1814, però després de convertir-se a la recentment fundada Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies —més coneguda com a Església Mormona—, va emigrar amb la seva família als Estats Units, disposat a col·laborar en l’extensió de la seva religió. Sembla que com a clergue i teòric del moviment va tenir un paper important, però, a més,