Nikola Tesla 'versus' Thomas Alva Edison

Mentre Nikola Tesla va idear la teoria del corrent altern, Thomas Edison va ser un ferm defensor del corrent continu

Tesla i Edison, dos genis enfrontats
Tesla i Edison, dos genis enfrontats Wikimedia Commons
A les acaballes del segle XIX, l'inventor croat Nikola Tesla (1856-1943) i el nord-americà Thomas Alva Edison (1847-1931) van enfrontar-se en el que la premsa va anomenar ‘la guerra dels corrents'. Tesla va resultar-ne vencedor, però va ser Edison qui va passar a la posteritat. Nikola Tesla era enginyer elèctric i va treballar en una de les companyies d'Edison a París. Allí va idear la teoria del corrent altern i va crear el primer motor d'