El mariscal Augereau

El mariscal Augereau va ser a Catalunya en plena guerra del Francès, entre el desembre del 1809 i el maig del 1810. A la imatge, es mostra l'aixecament contra les tropes napoleòniques a Madrid
El mariscal Augereau va ser a Catalunya en plena guerra del Francès, entre el desembre del 1809 i el maig del 1810. A la imatge, es mostra l'aixecament contra les tropes napoleòniques a Madrid Wikimedia Commons
Pierre François Charles Augereau (1757-1816), mariscal de l'imperi napoleònic, va córrer per Catalunya en plena guerra del Francès, entre el desembre del 1809 i el maig del 1810. Després d’apoderar-se de Girona i de ser nomenat governador general del Principat, va disposar del suport d’afrancesats catalans per emprendre reformes que atraguessin la població a la causa imperial napoleònica. Ja establert a Barcelona, va depurar la corrupta administracio