Brúixola
Reportatges
El Portal del Bisbe, l'únic que s'ha conservat dels quatre que s'obrien a la muralla romana de Barcino
Història antiga

Bàrcino, una urbs a contracorrent

L’emperador August sabia el que es feia quan va fundar aquesta població menuda però benestant. Mentre l’Imperi s’esfondrava, Bàrcino va anar acumulant poder fins a convertir-se en capital visigoda
Façana de l’església de Santa Maria del Mar, construïda com a mostra del poder econòmic dels habitants del barri, en un temps rècord (entre el 1329 i el 1383). En deien ‘la catedral del poble’ perquè era la parròquia dels armadors, mercaders i pescadors
Història medieval

La construcció d’una capital

Entre els segles XIII i XIV, Barcelona va fer un canvi radical: de petita ciutat a capital d’un país en expansió política i comercial. Va emergir una nova classe social, amb demandes noves. Van ser anys de transformació urbanística
Viure