Relats de canya i cordill

Diaris antics
Diaris antics Getty Images
Des del segle XVI i fins ben avançat el XIX, es podia veure a les places i carrers del nostre país unes parades on, penjats d'un cordill i subjectats amb pinces de canya, s’oferien uns folis plegats, impresos per ambdues cares, on s’explicaven faules, o s’exposaven auques o, sobretot, s’informava de fets horrorosos, ja fossin crims o desastres naturals com terratrèmols, riuades o altres calamitats. El venedor recitava el contingut dels llibrets per atr