La música d'Enric VIII

Enric VIII, un apassionat de la música
Enric VIII, un apassionat de la música The British Library Board
A les corts renaixentistes hi van florir les arts, però no totes podien van- tar-se de tenir un monarca artista. Aquest va ser el cas de la cort anglesa d’Enric VIII. La presència de la música a la cort del segon Tudor va ser imponent: el rei va multiplicar per deu el nombre d’instrumentistes contractats a la seva capella, alguns dels quals compartien amb ell moments de gran intimitat i fins i tot de relleu polític, atès que tot tipus de circumstàncies personals i públi