Com es crea un estat?

Repassem les condicions d’accés que imposen les Nacions Unides als nous aspirants

El 1956 el nombre d’estats membres de les Nacions Unides ja pujava fins als 80, i només cinc anys més tard, el 1961, ja arribava als 100
El 1956 el nombre d’estats membres de les Nacions Unides ja pujava fins als 80, i només cinc anys més tard, el 1961, ja arribava als 100 Getty Images
Per entendre l’evolució del lloc dels estats en la societat internacional contemporània, cal seguir dues línies argumentals. D’una banda, com ha evolucionat el nombre d’estats des de la creació de les Nacions Unides en acabar la Segona Guerra Mundial, i de l’altra, com defineix aquesta organització les condicions d’accés dels nous estats en el seu si. La primera qüestió és senzilla de verificar, des d’un punt de vista quantitatiu. El 1946, en el seu moment fundacion