Què és el populisme i per què guanya?

D’uns anys ençà, aquesta pràctica política ha reaparegut al debat públic. A esquerra i a dreta, a Europa i Amèrica vivim una explosió del terme, que va ser emprat per primera vegada al segle XIX

Il·lustració de William Jennings Bryan representant el populisme com una serp que es menja la democràcia (1896)
Il·lustració de William Jennings Bryan representant el populisme com una serp que es menja la democràcia (1896) Library of Congress
Els primers que van anomenar-se ‘populistes’ foren els perdedors de la modernitat, a finals del segle XIX. A Rússia i a l'Amèrica del Nord, comunitats de camperols van entrar en conflicte amb els poders centrals, per raons materials però també espirituals. A la pobresa, s’hi sumava la industrialització i la primera globalització, que allunyava les ciutats i el seu poder del relligam, del rerepaís. Les jerarquies socials i els gestos d’autoritat que les sostenien es capgiraven. A