El pedestal

'El Pedestal'
'El Pedestal' Danide
Autor
Maria Carme Roca
No vaig ser prou conscient que era un esclau fins al dia que l'amo va matar el meu pare i a mi em va malvendre a un mercader. Llavors jo només tenia vuit anys i només havia vist el món per un forat. El meu entorn es limitava a l'esplèndida domus de Bàrcino on havia nascut i als llocs propers d'aquella ciutat que feia poc havia reforçat la seva muralla per impedir els atacs dels pobles del nord.  —Se t'esborraran les rialles