L'Alcorà de Larida

'L'alcorà de Larida'
'L'alcorà de Larida' Roger Pibernat
Autor
Martí Gironell
Còrdova, any 1010 —Seguiu-me! —va ordenar Guillem de Cartellà a un grup de soldats que traginaven a pes de braços un ariet. Habitualment aquell giny antic de guerra es feia menester per abatre muralles i portes grans i imponents. Estava compost d’una biga llarga i pesant reforçada en el seu extrem amb una peça de bronze o de ferro en figura de cap de moltó amb la qual esbotzaven per la força dels homes que empenyien la porta.