Tocar el que no sona

Vendre fum no és una cosa actual, com demostra un diari de 1761, que assegura que una perruquería ven aigua per fer créixer miraculosament els cabells

Portada del 'Diario curioso, histórico, erudito, y comercial, público, y económico, que, con real privilegio, ofrece al Público de esta Ciudad, y Principado de Cathaluña'
Portada del 'Diario curioso, histórico, erudito, y comercial, público, y económico, que, con real privilegio, ofrece al Público de esta Ciudad, y Principado de Cathaluña' Arxiu de Revistes Catalanes Antigues
Autor
Anna-Priscila Magriñà
El primer diari que va aparèixer a casa nostra tenia, com seria costum a l’època, un nom força llarg i concret: Diario curioso, histórico, erudito, y comercial, público, y económico, que, con real privilegio, ofrece al Público de esta Ciudad, y Principado de Cathaluña. Creat a finals de l’any 1761, el Diario va treure el seu primer número el set de gener de l’any següent. Les primeres paraules d’aquest n&