Com es data un jaciment?

Estils tipogràfics, ceràmiques... Hi ha diferents maneres d’esbrinar l’edat d’una resta arqueològica d’edat medieval o moderna, però què passa quan la resta és tan antiga que ni tan sols serveix la prova del carboni 14?

A la Gran Dolina s’han trobat restes d’entre 900.000 i 120.000 anys i s’hi han localitzat els fòssils més antics d’Europa, pertanyents a l’'Homo antecessor'
A la Gran Dolina s’han trobat restes d’entre 900.000 i 120.000 anys i s’hi han localitzat els fòssils més antics d’Europa, pertanyents a l’'Homo antecessor' AGE
Pels arqueòlegs emmarcar els jaciments i les restes arqueològiques en una cronologia concreta és de vital importància. La tasca pot resoldre’s seguint diferents metodologies depenent del temps històric al qual pertany el conjunt estudiat. “Entre els medievalistes és molt comú datar les restes a partir de la documentació escrita de què disposen” explica Joan Anton Barceló, arqueòleg i professor de la UAB. En aquests casos, una pràctica molt usada és la de l’anàlisi estilogr