26 d'abril del 1336: Petrarca esdevé el primer excursionista de la història

El gran poeta del Renaixement va pujar el pic més important de la Provença per gust, en una època en què només es pujava a les muntanyes per caçar o pasturar animals

Retrat de Francesco Petrarca
Retrat de Francesco Petrarca
Francesco Petrarca, el gran poeta del Renaixement, va viure a cavall de la península Italiana i els seus diversos estats i de la Provença, en aquell segle XIV lligada a les terres papals. Petrarca va tenir una vida intensa en un moment convuls, ja que el papat feia poques dè-cades que s’havia instal·lat a Avinyó i els diversos estats italians competien amb molta habilitat a fer-se tot el mal que poguessin entre ells. De fet, la família havia hagut