Autor
Toni de la Torre
Bolívar
Juana Uribe
Luis Gerónimo Abreu, Carlos Aguilar
Bolívar
Si cerqueu a Netflix trobareu, amagada en el seu catàleg,una sèrie dedicada a la figura de Simón Bolívar, el líder queva ser clau en el moviment d’emancipació americana del’Imperi espanyol. La sèrie el presenta com un heroi i és unacelebració de les seves gestes que es combina amb un retratde la seva vida personal, alternant així escenes del Bolívardecisiu, en particular al camp de batalla, amb escenes en qu