Llamp de llamp de rellamp!

Les tempestes són un dels fenòmens meteorològics estrella dins de la música, expressió de la impetuositat i la força dels sentiments. Un esclat sonor on intervenen molts instruments

Nombrosos compositors han dedicat peces a tempestes, pluges i temporals
Nombrosos compositors han dedicat peces a tempestes, pluges i temporals Getty Images
El romanticisme és l’època daurada de les tempestes musicals, no en va un dels grups que dóna inici al moviment és l’alemany Sturm und Drang (‘tempesta i rauxa’). Liszt, Chopin, Beethoven, Schubert… són exemples de la música del romanticisme i tots han dedicat peces a pluges i temporals. Però abans, músics del barroc ja havien traslladat a la partitura el mapa del temps, com podreu comprovar escoltant