Com es va introduir el feminisme a Catalunya

Als anys 60, les traduccions al català de dos clàssics feministes moderns van tornar a posar la qüestió de la dona sobre la taula a casa nostra, amb Maria Aurèlia Capmany com a desvetlladora d’un moviment que va tornar per quedar-s'hi

El feminisme es va introduir a Catalunya als anys de la mà de Maria Aurèlia Capmany
El feminisme es va introduir a Catalunya als anys de la mà de Maria Aurèlia Capmany Getty Images
Autor
Caterina Úbeda
Assessor
Pilar Godayol
Aquesta carta et va adreçada per convèncer-te que esdevinguis una assassina. [...] He assassinat l’àngel de la llar. I no ha estat fàcil; potser per això me’n sento tan orgullosa.” A Cartes impertinents de dona a dona, Maria Aurèlia Capmany desenvolupava la metàfora de l’àngel de la llar, un ésser dolç que apareix quan l’esposa i mare entregada deixa per un instant les obligacions de la llar per dedicar-se una estona: “Però què fas? —li diria en veure que es