Quadres que sonen

Quadres que sonen
Quadres que sonen
ELS MÚSICS I LA MÚSICA són presents als quadres: des dels àngels músics a la pintura religiosa fins a l’art profà que reprodueix escenes on l’espectador pot formar part de la intimitat d’una lliçó de música o és convidat a entrar a una taverna on s’està tocant i bevent. Un dels instruments més presents a la pintura del barroc és el llaüt, un instru- ment propi de les classes acomodades i que simbòlicament s’associa al sentit de