Els guardons no són liles

La gala dels premis Nobel
La gala dels premis Nobel RTVE
Les dones han estat relegades, en bona mesura, a un rol secundari com a ciutadanes, durant bona part de la història. Se’ls han negat drets, capacitats i la possibilitat de desenvolupar coneixements i lideratges. Una injustícia que tot just fa unes dècades que s’està revertint i que s’ha plasmat en un reconeixement molt minoritari en el conjunt de guardons que atorguen les institucions. Ho certifica un simple recompte dels premiats des de la restau