La música de l'infern

Alguns compositors han assegurat haver estat inspirats pel diable. El malèfic forma part de la nostra cultura i ha estat el protagonista de peces tant medievals com contemporànies

El diable ha inspirat moltes obres musicals
El diable ha inspirat moltes obres musicals Getty Images
Segons l'enciclopèdia, tríton és el nom que rep l’interval melòdic o harmònic format per tres tons. Harmònicament, el tríton és una dissonància i, pel que fa a la melodia, és un interval d’un gran potencial de tensió. Precisament per això, a l’edat mitjana el tríton s’anomena diabolus in musica, amb l’objectiu de prohibir-lo. Per què prohibir un interval mel&ogra