Passió musical

Al llarg de la història, diversos compositors s'han inspirat en el dolor de Jesús, però el més conegut és Johan Sebastian Bach

Passió musical a Història en Solfa
Passió musical a Història en Solfa
Si la Setmana Santa tingués una banda sonora oficial, la signaria Johann Sebastian Bach. L’alemany és autor de les passions més monumentals del repertori clàssic que, any rere any, omplen les programacions dels auditoris d’arreu del món en aquestes dates. Els oratoris de Passió representen el martiri i la crucifixió de Crist com els expliquen els evangelis de Mateu, Joan, Marc i Lluc al Nou Testament. La música é