La batalla de Mallorca

L’agost del 1936, les tropes republicanes van intentar recuperar l’illa gran de les Balears. Després de dies de combats, van desistir. Quines van ser les causes de la derrota?

'Sàpiens' va visitar els principals escenaris de la batalla de Mallorca
'Sàpiens' va visitar els principals escenaris de la batalla de Mallorca
Autor
Maria Coll
Assessor
Manuel Aguilera
Costa imaginar aquest petit i idíl·lic fragment de paratge mallorquí sembrat de cadàvers, però les evidències històriques així ho confirmen. La batalla de Mallorca s’explica a través de documents, d’imatges, de relats personals... I, sobretot, trepitjant els espais on van tenir lloc els enfrontaments i descobrint les restes materials que encara s’hi conserven. El desembarcament Cal vigilar on posem els peus. Sa Punta de n’Amer és abrupta, rocallosa. Una zona protegida, po