La intel·ligència artificial al món laboral (IA)

La irrupció de noves aplicacions d'intel·lgència artificial com ChatGPT han posat d'actualitat un debat que ja s'havia fet sentir en altres moments de la història

Quines afectacions pot tenir la IA al món laboral?
Quines afectacions pot tenir la IA al món laboral? Getty Images
Autor
Caterina Úbeda
Carlos A. Scolari
El març del 2023, Eric Fein, un ciutadà nord-americà propietari d’una empresa de redacció de continguts breus, va rebre una notificació del seu client principal: prescindia dels seus serveis perquè a partir de llavors faria servir ChatGPT, un xat d’intel· ligència artificial (IA) que pot donar respostes semblants a les humanes, com ara la redacció d’un text [vegeu la pàgina 14]. El cas de Fein, que va perdre deu clients pel mateix motiu, el va explicar el diari The Washin