Martí Mascort i la mà del moro Ahmed

Jordi Mata ens narra l’assassinat de Martí Mascort, un dissortat prevere de Palma

L'assassinat de Martí Mascort
L'assassinat de Martí Mascort Getty Images
Un tresor amagat i un amor impossible són elements habituals als contes, però quan en la vida real aquests mateixos elements han influït, per exemple, en l’assassinat d’un clergue a Mallorca, ja hem de mirar-los de manera menys innocent. El que s’explica a continuació demostra que hi ha crims, autèntics, que el temps i les circumstàncies han convertit en rondalles.  El 1730, un pobre prevere de Palma, Martí Mascort, va