La Terra és jove o vella?

La Terra és jove o vella?
La Terra és jove o vella? Getty Images
Autor
Joan Anton Català Amigó
Des de ben antic, els intents per deduir l’edat de la Terra han enfrontat defensors de dues visions radicalment contraposades: vivim en un planeta jove o, al contrari, molt vell? D’entrada, per al filòsof grec Aristòtil (segle IV aC), la Terra era eterna i havia existit sempre. Però per al poeta romà Lucreci (segle I aC), el nostre món havia de ser relativament recent, una deducció que basava en el fet que no es podien trobar restes més antigues que les provinents de la