Les pintures rupestres de la roca dels Moros del Cogul

Us expliquem el que representen les figures i les escenes més importants que es troben a aquest jaciment, unes pintures que són un dels millors exemples d'art rupestre llevantí

Aquesta és l’escena més complexa del conjunt pictòric. Un grup de dones envolta un personatge masculí petit amb un atribut sexual enorme
Aquesta és l’escena més complexa del conjunt pictòric. Un grup de dones envolta un personatge masculí petit amb un atribut sexual enorme Wikimedia Commons
Autor
Lurdes Rego
Assessor
Ramon Viñas
No va ser pas una dosi d’entusiasme desmesurat per contemplar unes possibles pintures rupestres allò que va dur l’excursionista Juli Soler i el geògraf Ceferí Rocafort a fer el gran descobriment que guardava la roca dels Moros del Cogul. Si més no, això és el que es desprèn de l’inici del relat que aquest darrer va fer al butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, un llunyà març del 1908: “Projectada ab en Juli Soler una excursió per Les Garrigues, aon la natur