El primer llibre de cuina imprès del món va ser català

El 'Llibre de coc' va ser escrit per Rupert de Nola, cuiner del rei Ferran I de Nàpols

Era un llibre de receptes de cuina en plena època medieval
Era un llibre de receptes de cuina en plena època medieval Wikimedia Commons
Lo gat pendras e matar las ço es degollar lo: e quant sia mort leua li lo cap e guarda que nengu non menjas per la vida: car per ventura tornaria orar: e apres scorxal be e netament e obrel e fes lo ben net: e quant sie net pren lo e met lo dins en vn drap de li que sie net e soterral deual terra...”, i així fins a culminar la recepta “De menjar gat rostit”, una d’entre les moltes que Rupert de Nola va escriure en el seu Llibre de doctrina per a ben servir d