El dietari inèdit de Tarradellas

El gener del 1939 els bombardeigs eren constants a Catalunya. Qui fou president de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas, aleshores conseller de Finances del Govern Companys, testimonià aquells dies tràgics en unes anotacions diàries

Tarradellas i el general Miaja, un dels responsables de la defensa de Madrid, a la sortida de la fàbrica núm. 14. En aquest edifi ci dels Salesians de Sarrià es fabricaven fusells Màuser i vehicles blindats
Tarradellas i el general Miaja, un dels responsables de la defensa de Madrid, a la sortida de la fàbrica núm. 14. En aquest edifi ci dels Salesians de Sarrià es fabricaven fusells Màuser i vehicles blindats Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià
Autor
Jordi Finestres
Assessor
Montserrat Catalan
Si bé és cert que la figura de Josep Tarradellas ha despertat més bibliografia com a figura clau pel restabliment de la Generalitat de Catalunya, no s’ha d’oblidar que durant la guerra civil fou, entre altres càrrecs, conseller de Finances i organitzador de les indústries de guerra. Va veure i viure el dia a dia de la guerra amb intensitat, prenent decisions d’alt bagatge polític i observant, sovint amb desesperació, les complicades relacions entre el seu govern, presidit per Lluís