Tots els fronts porten a l'Ebre

A la primeria del 1938, quan ja es portava any i mig de guerra, les perspectives de la República ja són pessimistes. El territori republicà ha quedat partit en dos i l’Ebre es converteix en l’eix vertebrador de la batalla que decidirà la guerra

Els membres de la Brigada Internacional al camp de futbol de Marçà moments abans de marxar a combatre a la Batalla de l'Ebre
Els membres de la Brigada Internacional al camp de futbol de Marçà moments abans de marxar a combatre a la Batalla de l'Ebre Wikimedia Commons
Després del cop d’estat del juli- ol del 1936 a la guarnició de Melilla, els feixistes in- surrectes, liderats pel general Franco, van plantar cara al govern de la Segona República Espa- nyola. Amb l’avanç de les tropes franquistes cap al nord de la Pe- nínsula, s’iniciava una guerra que el 1937 es lliurava en tres fronts: a Madrid, a les zones industria- litzades de la costa cantàbrica i a Aragó. Però després de la victòria feixista al nord del país i a Terol, du- ra