Les ulleres

El pintor italià Tommaso da Modena va representar el cardenal Hug de Provença el 1532 davant d'un escriptori i utilitzant aquest instrument òptic

Quadre del cardenal Hug de Provença amb ulleres, fet per Tommaso da Modena l'any 1352
Quadre del cardenal Hug de Provença amb ulleres, fet per Tommaso da Modena l'any 1352 Wikimedia Commons
És ben curiós que un invent per veure-hi millor tingui una història tan poc clara. Els xinesos ja utilitzaven vidres correctors al segle XIII i deien que havien importat la tecnologia de l’Orient Mitjà. Però una cosa és fer servir lents d’augment i una altra, poder portar-les posades. La història més repetida ens porta a Europa i fa aparèixer diversos noms, com Salvino d’Amate i el frare dominic Alessandro da S