​​​Moments estel·lars llibertat

A finals del mes de setembre apareixia el número 122 de SÀPIENS, que, sota el títol ‘300 anys d’espoli’, analitzava el maltractament fiscal que ha patit Catalunya des de la derrota de 1714 fins avui. Aquest dossier es dividia en tres articles: el primer se centrava en l’espoli al segle XVIII; el segon, en el segle XIX, i el tercer, en el segle XX. Tots van ser escrits per l'escriptor i historiador Jordi Mata amb l’assessorament dels historiadors Agustí Alcoberro, Francesc Cabana i Josep Maria Solé i Sabaté. El número va ser un èxit; es va esgotar als quioscs i el sumari publicat al web va ser el més visitat de tota la història de Sapiens.cat. Ara volem compartir aquest dossier amb tots vosaltres d’una manera molt especial: l'hem traduït al castellà, al francès, l’anglès i l’alemany amb l’objectiu que pugueu enviar-lo a tots els vostres amics o familiars que viuen a la resta de l'Estat o a l’estranger. Per veure el reportatge sencer feu clic a ‘Llegeix el text complet’: des de la pàgina que se us obrirà podreu enviar-lo per correu electrònic o compartir-lo al perfil de Facebook o Twitter dels destinataris.

300 años de expolio

300 años de expolio

Analizamos el maltrato fiscal que ha sufrido Cataluña desde la derrota de 1714 hasta la actualidad

Desde que empezó la actual crisis financiera, el debate sobre la discriminación económica que sufre Cataluña ha tomado gran relevancia en el seno de su sociedad. Se reivindica que gran parte de los impuestos que se pagan en Cataluña no repercuten en sus necesidades e infraestructuras, que el sistema de financiación es injusto y que el Estado español prioriza las inversiones basándose en criterios políticos y no económicos, como en el caso del corredor mediterráneo.

En realidad, se trata de una situación que empezó hace ya tres siglos, cuando Cataluña, perdedora en la guerra de Sucesión (1701-1714), fue sometida a un conjunto de imposiciones económicas para penalizarla, imposiciones que se mantuvieron, adaptadas a los nuevos tiempos, a lo largo de los siglos XIX y XX.

Lee todo el artículo
 
A Country Plundered for 300 Years

A Country Plundered for 300 Years

The unfair treatment that Catalonia has suffered in fiscal matters from the defeat in 1714 to the present

Since the current financial crisis began, the debate about the economic discrimination that Catalonia suffers has become a major concern in Catalan society. Complaints revolve around the accusations that a large proportion of the taxes paid in Catalonia are not used to meet the country's needs and to provide infrastructure, that the financing system is unfair and that the Spanish State prioritises investment based on political rather than economic criteria, as seen, for instance, in the case of the Mediterranean corridor.

In fact, this is a situation that began three centuries ago, when Catalonia, its side having lost in the War of the Spanish Succession (1701-1714), was punished by a series of economic impositions. These impositions, adapted to changing times, continued to be applied throughout the nineteenth and twentieth centuries.

Read the full story
 
300 ans de spoliation

300 ans de spoliation

Le mauvais traitement fiscal dont la Catalogne souffre depuis la défaite de 1714 jusqu'aujourd'hui

Depuis le début de la crise financière actuelle, le débat sur la discrimination économique dont souffre la Catalogne a pris beaucoup d'importance au sein de sa société. On réclame qu'une grande partie des impôts payés en Catalogne n'ont pas de répercussion sur ses besoins ni sur ses infrastructures, que le système de financement est injuste et que l'État espagnol donne la priorité aux investissements basés sur des aspects politiques et non économiques, comme cela est le cas pour le couloir méditerranéen.

SIl s'agit d'une situation qui commença déjà il y a trois siècles quand la Catalogne, perdante de la guerre de Succession (1701-1714), était soumise à une pénalisation sous forme d'un ensemble d'impositions économiques qui furent maintenues, adaptées aux nouveaux temps au cours du 19e et 20e siècle.

Lire la suite de l'article
 
300 Jahre Ausbeutung

300 Jahre Ausbeutung

Die steuerliche Schlechtbehandlung, unter der Katalonien seit der Niederlage von 1714 bis heute leidet

Seit dem Beginn der aktuellen Finanzkrise hat die Debatte über die wirtschaftliche Diskriminierung Kataloniens innerhalb der dortigen Bevölkerung stark an Bedeutung gewonnen. Es wird beanstandet, dass ein Großteil der in Katalonien gezahlten Steuern nicht in die Bedürfnisse und Infrastrukturen Kataloniens fließt, dass das Finanzierungssystem ungerecht ist und dass der spanische Staat Investitionen Priorität auf der Grundlage politischer - und nicht wirtschaftlicher – Kriterien einräumt, wie beispielsweise im Fall des mediterranen Korridors.

Diese Situation nahm bereits vor drei Jahrhunderten ihren Lauf, als Katalonien, damals Verlierer des Erbfolgekrieges (1701-1714), als Bestrafung einer Reihe von wirtschaftlichen Besteuerungen unterlag; Besteuerungen, die im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts aufrecht erhalten und jeweils an die aktuelle Situation angepasst wurden.

Lesen Sie den ganzen Text
 
300 anys d'espoli

300 anys d'espoli

Us donem l'oportunitat de veure el PDF de l'article que vam publicar en el número 122 de SÀPIENS

Enmig de la pitjor crisi econòmica en dècades, el debat sobre la discriminació econòmica que pateix Catalunya ha pres una volada considerable. Molts afirmen que gran part dels impostos que paguen els catalans no es queden al Principat, que l'actual sistema de finançament és injust, i que l'Estat espanyol prioritza les inversions tot basant-se en criteris polítics i no de rendibilitat. Tot plegat, es tracta d'una situació que es remunta tres segles enrere, quan Catalunya, com a perdedora de la guerra de Successió, va rebre un reguitzell de sancions que la penalitzaven. A Sàpiens hem volgut analitzar a fons aquests 300 anys de maltractament fiscal en un extens reportatge de dotze pàgines distribuït en tres parts: segle XVIII, XIX i XX. Una història que encara no ha acabat.

Consulta el PDF