Així era un vapor

L'aplicació del vapor a la indústria catalana tèxtil va substituir el treball manual pel mecànic i va alterar les rutines de treball dels operaris

Autor
Arnau Cònsul (text) / David Parcerisa (il·lustració)
L'impacte del vapor a la indústria tèxtil catalana va ser tan fort que les fàbriques cotoneres van passar a ser conegudes popularment com a 'vapors'. L'invent també va transformar els costums, els models de treball i el paisatge, que es va omplir de fàbriques i xemeneies. El 29 de novembre del 1833, la fàbrica Vapor Bonaplata de Barcelona es va convertir en la primera fàbrica tèxtil que feia servir el vapor com a energia mot