Per què Catalunya va fer la Revolució Industrial?

El país català va ser l'únic del sud d’Europa que va fer el procés d'industrialització al mateix moment que els poderosos veïns del nord. Analitzem els factors que ho van fer possible

Catalunya va ser l'únic del sud d’Europa que va fer el procés d'industrialització al mateix moment que els poderosos veïns del nord
Catalunya va ser l'únic del sud d’Europa que va fer el procés d'industrialització al mateix moment que els poderosos veïns del nord Getty Images
Autor
Arnau Cònsul
Assessor
Francesc Cabana
1. Mirant cap a Europa A la darreria del segle XVIII, la verola causava estralls arreu on apareixia. Era el mal més temut en una Europa en transició cap a l’edat contemporània: el 30% dels infectats morien i als supervivents els deixava cicatrius per sempre. Però el 1796, l’anglès Edward Jenner va tenir èxit amb els experiments per trobar una vacuna contra el virus. El mètode va estendre’s ràpid per tot Anglaterra i a