El gòtic català, a través de Santa Maria del Mar

Descobrim els detalls arquitectònics que es poden veure a la impressionant basílica barcelonina

Lèstil gòtic sorgeix molt lligat a un canvi de mentalitat, al desenvolupament urbà i al creixement de poder de la burgesia. Es passa de la simbologia de l'art romànic a un art més realista. Durant el segle XIII s'estén arreu d'Europa i la seva influència finalitza durant les primeres dècades del XVI. A Catalunya, l'art gòtic té unes característiques originals i pròpies. L'església de Sa