Antoni Noguero i Grau: "El nostre mètode permet cursar la carrera matèria a matèria"

Entrevistem el rector de la Universitas Europaea (eUniv), una nova institució d’ensenyament superior amb seu a Andorra destinada a revolucionar els estudis universitaris a distància de casa nostra

El doctor Antoni Noguero i Grau, rector de la Universitas Europaea
El doctor Antoni Noguero i Grau, rector de la Universitas Europaea
29 de setembre del 2020
Autor
Contingut patrocinat / SÀPIENS per a la Universitas Europaea

L’arrencada d’una nova universitat on line és un efecte de la pandèmia o una coincidència?
Una lamentable coincidència. L’eUniv és un projecte que ve de lluny. La sol·licitud de reconeixement fou presentada al Govern d’Andorra l’agost del 2018 i l’autorització va arribar el desembre del 2019. Certament, la pandèmia ha posat a prova tot el sistema universitari, i la modalitat no presencial ha sortit molt reforçada d’aquest repte a totes les universitats, siguin on line o no.

D’universitats on line n’estem ben servits, ara per ara. A Catalunya tenim la degana i unes altres dues a Andorra i València. Realment feia falta una nova universitat on line?
El conjunt d’universitats de les terres de parla catalana vindria a ser una gran orquestra simfònica. Cadascuna és un dels seus instruments. N’hi ha que són enormes i amb un so ben potent, i n’hi ha que són petites i amb una precisa i bella sonoritat. La suma de totes és la que beneficia la ciutadania. A més opcions tingui la gent, més possibilitats per progressar.

Què aportarà l’eUniv a aquesta orquestra?
La nostra universitat és un projecte d’innovació docent absolutament singular. D’universitats que ofereixin els nostres títols n’hi ha moltes, que ho facin en modalitat online unes quantes, però que ho facin amb la nostra metodologia docent seqüencial no n’hi ha cap. Aquesta és la diferència.

En què consisteix aquesta metodologia docent?
El nostre mètode és el resultat d’una llarga i sistemàtica observació. L’alumnat demandant d’estudis superiors en règim no presencial no és el típic jove de divuit anys, sinó una persona amb la trentena passada i amb responsabilitats laborals, familiars i socials. Aquest perfil, si accedeix a la universitat, ja sigui presencial o virtual, es veu obligat a seguir quatre o cinc assignatures simultàniament. El previsible resultat el reflecteixen les baixíssimes taxes de graduació que obtenen. Les universitats funcionen amb un patró únic, que atén el perfil majoritari de la demanda i deixa la resta a la seva sort. Nosaltres ho fem a l’inrevés: hem dissenyat una universitat ajustada al perfil de la demanda que volem atendre. Tot, des dels plans d’estudis a l’atenció tutorial, i des de la matriculació als recursos docents, està dissenyat per facilitar els estudis a persones que treballen i atenen famílies.

Aquest model docent, a la pràctica, com funciona?
L’alumne d’un curs ordinari de l’eUniv, ja sigui de bàtxelor o de màster, cursa cinc matèries a l’any, cadascuna de dotze crèdits i de dos mesos de durada. Una darrere de l’altra. Així de senzill. Pot matricular-se també matèria a matèria, cosa que flexibilitza i adapta el finançament. No li demanem a ningú que faci una matrícula anual o semestral. Però allò que més ens gratifica del nostre model és que podem assegurar als nostres alumnes que cada crèdit representa per a ells una càrrega de 25 hores, ni una més i ni una menys. Dues matèries amb els mateixos crèdits reclamen el mateix esforç. Això, que en la majoria d’universitats és un desideràtum, a l’eUniv és el fonament del nostre contracte amb l’alumnat. I és possible gràcies a una plataforma docent dissenyada per nosaltres mateixos amb aquest objectiu.

Però aquest model docent el poden replicar. No li genera inquietud?
No és tan fàcil. Aquest model comporta organitzar la universitat d’una forma diferent. El professorat ha d’assumir que la seva matèria s’imparteix cinc vegades en un curs, i els serveis han d’estar preparats per a l’accés de nous estudiants també cinc vegades per curs, amb tot el que això significa. Una universitat que vulgui adoptar el nostre model ha de replantejar-se l’estructura i el funcionament, i això costa molt. Per altra banda, el nostre model requereix unes inversions en recursos docents molt elevades. Penseu que cada matèria necessita els seus textos, audiovisuals, tests, exercicis pràctics, treballs de recerca, fòrums, etc., i tot això en tres idiomes! Aquestes exigències no són coses que es puguin prendre a la lleugera, creguim.

Parlem del territori: com és que l’eUniv s’ha establert a Andorra?
Perquè Andorra forma part de l’Espai Europeu d’Educació Superior i va adoptar, com França, el model majoritari del 3+2 que segons el nostre parer i el de la immensa majoria de països de l’Espai Europeu, és el correcte. Amb el sistema espanyol de 4+1, una universitat online que s’adreci al mercat internacional només pot oferir, amb un cert avantatge competitiu, els estudis de màster universitari. Un grau de quatre anys no pot competir amb els bàtxelors normals de tres cursos. 

Parlem ara dels ensenyaments. Amb quins criteris han establert la seva oferta de títols?
Sens dubte el primer ha estat complir amb les exigències de qualitat de l’Espai Europeu, que no són poques. Sovint diem que és com un sudoku. Els processos d’avaluació externa dels títols obliguen a elegir. Has de tenir un professorat doctorat, acreditat i molt especialitzat. Si implantes un florilegi de titulacions, això resultarà impossible. La nostra oferta està basada en cinc blocs: empresa, dret, català, humanitats i informàtica. De cadascun d’ells oferim els tres nivells universitaris: el bàtxelor (el grau espanyol), el màster i el doctorat. Així assegurem al nostre alumnat la possibilitat de cursar els tres cicles europeus amb la nostra metodologia docent.

Parlem de la recerca. Podem esperar també alguna innovació?
La nostra política de recerca, que s’ordena mitjançant un pla director, pretén integrar al màxim la recerca i la docència. Volem que tot l’alumnat, sigui del nivell que sigui, participi en activitats de recerca. Si no ho fa quan és un estudiant universitari, quan ho farà? Per aquest motiu, la recerca a l’eUniv adopta també l’organització pentagonal dels cinc blocs, i les càtedres de recerca especialitzada reben l’encàrrec de dissenyar línies d’investigació vinculades als ensenyaments i les seves àrees de coneixement. Totes les matèries tenen com a activitat formativa obligatòria la realització d’un treball acadèmic de recerca sota la guia i l’assessorament dels responsables de les línies de recerca, les quals, en la gran majoria dels casos, són també doctorals.

Tractant-se d’una universitat privada, sorprèn el pes de les humanitats. Voleu marcar tendència?
La sorpresa és comprensible, però a l’eUniv, més que una institució privada amb ànim de lucre ens considerem una institució no governamental. Afortunadament, les fundacions que l’han promoguda li permeten autofinançar-se i li donen una llibertat que potser altres no tenen. En qualsevol cas, el bloc d’Humanitats és tant o més estratègic que els altres, i confiem que ens donarà grans satisfaccions en el futur. No és cap complement decoratiu. Penseu que la nostra Escola de Llengües Clàssiques serà la única, malauradament, en la que es podrà estudiar algunes de les llengües de l’antiga Mediterrània. Si aquesta responsabilitat recau en nosaltres, el conjunt universitari català pot estar tranquil: no fallarem.

L’oferta que feu dels estudis de llengua catalana és una declaració de principis?
I tant! I així ho proclamen els nostres estatuts. L’eUniv disposarà d’una sòlida i prestigiosa Facultat de Filologia Catalana que li permetrà oferir estudis de llengua i literatura catalana de nivell bàtxelor i màster, així com una línia de recerca doctoral, impulsada per la nostra Càtedra Manuel de Pedrolo. No ignorem pas que la demanda d’aquests estudis fa anys que davalla a Catalunya (no tant a València i Balears), però per a nosaltres el compromís no és circumstancial sinó estructural. La defensa i promoció de la cultura catalana forma part del nostre ADN.

Més informació
Si en voleu saber més sobre l'eUniv, consulteu aquesta pàgina. Hi trobareu informació sobre les titulacions, la metodologia, el campus virtual i molt més.