eUniv, la universitat del futur

El panorama universitari en català arrenca el curs 2020-21 amb la Universitas Europaea, una nova institució d’ensenyament superior destinada a revolucionar els estudis universitaris a distància de casa nostra

euniv V4

1. Què és

La Universitas Europaea (eUniv), és una universitat privada autoritzada des del 2019 pel Govern del Principat d’Andorra per impartir tots els ensenyaments oficials de tots els cicles previstos a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que vol contribuir a la creació i difusió de la cultura i el coneixement per aconseguir una societat més justa. És una universitat cent per cent online amb experiència, titulacions homologades i que segueixen el model acadèmic de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i una metodologia docent flexible que pot adaptar-se a les necessitats dels estudiants, especialment d’aquells que tinguin obligacions laborals o familiars però que no vulguin renunciar a la formació continuada.

Una metodologia única
L’eUniv, que tindrà la seva seu a Sant Julià de Lòria, està promoguda per la Fundació Layret i presenta un model únic de docència nascut d’una renovació metodològica radical. “No és obligat matricular-se de quatre o cinc assignatures de cop. Els alumnes cursen una sola matèria i anar avançant fent-ne una rere l’altra. Per això hi ha cinc períodes d’admissió: setembre, novembre, gener, març i maig. Aquest sistema també evita haver de desemborsar una gran suma de diners en el moment de la matricula, cosa que fa ben assequible la carrera”, detalla el seu gerent, Anton Miret.

2. Titulacions

Com a universitat andorrana, l’eUniv posa atenció especial en la llengua, la cultura i el patrimoni del Principat d’Andorra, raó per la qual els estudis de Filologia Catalana són un dels cinc grans àmbits en què s’organitzen les facultats. Pel que fa a les altres quatre grans àrees acadèmiques, aquestes són la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, la Facultat d’Arts i Humanitats, la Facultat de Ciències Tecnològiques i la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques. El Col·legi Universitari Francesc Layret és el centre de l’eUniv encarregat d’implantar els cicles primer i segon del Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (QF-EHEA), és a dir: els ensenyaments universitaris estatals de bàtxelor i de màster. Així, el centre ofereix la possibilitat de cursar el bàtxelor i el màster tant d’Administració d’Empreses, com de Dret, d’Humanitats, d’Informàtica o de Llengua i Literatura Catalanes.

Aquestes deu titulacions compleixen amb les exigències de qualitat de l’Espai Europeu i estan impartides per una plantilla de setanta-cinc professors de tot el món, des d’Austràlia al Perú, passant pel Trinity College de Dublín. Es tracta d’un personal docent d’alt nivell, doctorat, acreditat i molt especialitzat, que ha treballat a fons les seves matèries perquè puguin començar-se fins a cinc vegades l’any, és a dir, després de cada període de matriculacions, i que ha adaptat a l’entorn virtual.

3. El campus virtual i la metodologia

El campus virtual de l’eUniv té poc a veure amb els campus virtuals als quals fins ara estem acostumats. “Hem desenvolupat una metodologia interactiva pròpia i singular, ben diferent de les plataformes habituals. Es capaç de reproduir totes les activitats formatives del model presencial clàssic (teòriques, pràctiques, participatives, col· laboratives, investigadores), mitjançant un conjunt de metodologies docents en continua actualització. Però, a més, aporta uns mecanismes de seguiment i suport tutorial personal que vetllen contra la desconnexió de l’alumnat, i que poden assegurar en tot moment la seva identitat, cosa que ha estat avalada per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra”, explica Miret.

La metodologia docent de l’eUniv es basa en una estudiada planificació del temps. La càrrega acadèmica que comporta la lectura dels textos de cada unitat o crèdit, amb la realització de les bateries test d’autoavaluació de la teoria, els exercicis de la pràctica, els treballs de recerca, els fòrums de debat, etc., està calculada per tal que coincideixi amb les 25 hores per crèdit que ordena l’Espai Europeu, incloent la preparació de les proves finals de cada matèria.

Universitas Europaea (eUniv)

4. Recerca i llengües clàssiques

Més enllà de totes les innovacions que incorpora, l’eUniv també disposa d’un centre ben singular: l’Escola de Llengües Clàssiques, que promou l’aprenentatge del grec clàssic, el llatí, el sànscrit, l’àrab alcorànic i l’egipci jeroglífic. Aquesta aposta, molt poc habitual en el panorama universitari actual, és una bona mostra de la capacitat innovadora del centre i tota una declaració d’intencions pel que fa a la importància que l’eUniv dóna als estudis humanístics, literaris i filosòfics.

Capdavanters en investigació
Igualment important és que els alumnes integrin la docència amb la recerca. L’Escola de Doctorat J. H. Newman (EDN) és el centre encarregat d’implantar el Programa de Doctorat, organitzat igualment de forma pentagonal en cinc grans càtedres i dotze línies d’investigació integrades en cadascun dels àmbits acadèmics de la Universitat, i que van des de les ciències de la religió fins als estudis medioambientals.

La promoció de l’activitat investigadora entre el professorat i la recerca de finançament perquè es puguin dur a terme aquestes investigacions són dos objectius estratègics de l’eUniv, als qual dedicas tot el seu esforç des de l’Institut Feedback d’Investigació Aplicada. L’Institut està organitzat en cinc càtedres: la Max Weber d’Economia i Societat, la Fiter i Rossell d’Estudis Jurídics i Polítics, l’Arnau Mir de Tost d’Arts i Humanitats, la Càtedra Lul·liana d’Educació i Tecnologia i la Càtedra Manuel de Pedrolo de Cultura Catalana.

L'Escola de Llengües Clàssiques de la Universitas Europaea (eUniv)

5. Entrevista al doctor Antoni Noguero i Grau, rector de la Universitas Europaea

“El nostre mètode permet cursar la carrera matèria a matèria". Aquest és el titular de l'entrevista al doctor Antoni Noguero i Grau, rector de la Universitas Europaea. Donada la seva llargada, us convidem a llegir-la aquí.

El doctor Antoni Noguero i Grau, rector de la Universitas Europaea