Einsten a Catalunya

L'any 1923, el científic va passar una setmana a Barcelona convidat per la Mancomunitat. A banda de donar conferències sobre la teoria de la relativitat, va visitar el monestir de Poblet i el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere de Terrassa

Einstein en un acte a l’Escola Industrial de Barcelona, assegut al costat de Pere Mías i Codina, conseller d’Agricultura i Serveis Forestals de la Mancomunitat de Catalunya
Einstein en un acte a l’Escola Industrial de Barcelona, assegut al costat de Pere Mías i Codina, conseller d’Agricultura i Serveis Forestals de la Mancomunitat de Catalunya Diputació de Barcelona
Aquesta és l’anotació que va fer Albert Einstein al seu dietari personal de la seva estada a Barcelona l’any 1923: “22-28 febrer. Estada a Barcelona. Molt cansat, però gent amable (Terradas, Campalans, Lana, la filla de Tirpitz). Cançons populars, balls, [el bar] Refectorium. Ha estat agradable!”. Quatre ratlles per a set dies. La resta de detalls els coneixem a través de les notícies aparegudes a la premsa catalana, que es va fer