La revolta dels remences: la transcripció d'un document inèdit

Primer foli del manuscrit, un document inèdit que aporta informació sobre la composició de la host que va sortir de Barcelona per derrotar els remences
Primer foli del manuscrit, un document inèdit que aporta informació sobre la composició de la host que va sortir de Barcelona per derrotar els remences
En el text de l'article sobre les revoltes de la pagesia catalana medieval, ens fem ressò d'un document inèdit localitzat per l'historiador Ramon Sarobe a l'Arxiu Històric de la Ciutat que aporta informació sobre la host que es va formar a Barcelona per sufocar els remences. A continuació en trobareu la transcripció i una entrevista als historiadors Àngel Casals i Valentí Gual. Transcripció del manuscrit del reclutament de la host de Barcelona AHCB, Consellers, Política i Guerr