La Casa Gomis, un espai de transgressió cultural durant el franquisme

Passats els pitjors anys de la postguerra, artistes com Miró, Tàpies i Brossa van confluir en aquest projecte per recuperar el fil de les avantguardes que la guerra havia escapçat

La Casa Gomis, el refugi català de l’avantguarda
La Casa Gomis, el refugi català de l’avantguarda Enrique Marco
El gener del 1950, el matrimoni Gomis-Bertrand va rebre per correu postal l’avantprojecte de la seva nova casa. El sobre —enviat des de l’Argentina— contenia quatre plànols, una memòria amb descripcions tècniques i diverses fotografies de la maqueta. Amb tot allò n’hi havia prou perquè Ricard Gomis i Inés Bertrand s’imaginessin com podria quedar la residència familiar que havien encarregat de construir al delta del Llobregat, a tocar de la llacuna de la Ricarda. Tots aq