La cara fosca de Disney

Segons uns documents desclassificats el 2012 als Estats Units, Disney va col·laborar amb l'FBI durant la lluita anticomunista de l'administració de Washington tot delatant alguns dels seus col·laboradors

Disney mostra plànols de Disneyland a les autoritats el desembre de 1954
Disney mostra plànols de Disneyland a les autoritats el desembre de 1954 Wikimedia Commons
Autor
Glòria Trullàs
Assessor
Andreu Mayayo
Ja el seu naixement està circumdat de rumors que parlen del seu origen es­panyol. S'explica que potser va néixer a Mojácar, a Almeria, l'any 1901 amb el nom de José Guirao Zamora. Se­gons aquesta teoria, la seva mare va emigrar a Chicago, on el va donar en adopció a uns veïns, l'Elias i la Flora Disney. Diversos periodistes i investigadors han volgut estirar d'aquest fil. S'explica que el 1940 van arribar a Mojácar tres h